,   Ages All ages

הצטרפו לגילי ומשפחתה כשהם חוגגים את השבת ולימדו על היום המיוחד הזה.
הפעילות ״על השבת״ מצטרפת לפעילויות רבות מבית היוצר של בית איזי שפירא. הפעילויות שלנו מתאימות לילדים עם יכולות שונות ובגילאים שונים, תהנו ושתהיה לנו שבת שלום


Embed


Activity Content:

1. Questions
2. Soundboard
3. Soundboard
4. Soundboard
5. Soundboard
6. Soundboard
7. Soundboard
8. Soundboard
9. Soundboard
10. Soundboard
11. Soundboard
12. Soundboard
13. Soundboard
14. Soundboard
15. Soundboard
16. Soundboard
17. Soundboard
18. Slide
19. Soundboard


Play Next:

Smart Play